Meer plezier in het opvoeden door je band met je kind te versterken

De cirkel van veiligheid, basis van geluk.

 

Regelmatig komt in nieuwsitems het onderwerp hechting voorbij. Dat is niet voor niets. Hechting is zo ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Ik denk echt dat het de basis vormt voor een gelukkige toekomst. Het onderwerp heeft mij altijd geïnteresseerd en ik heb er tijdens mijn studies extra aandacht voor gehad door extra colleges te volgen. Ook na mijn studies bleef het voor mij een onderwerp dat steeds weer op mijn pad kwam. Door mijn werk zag ik situaties waar moeders bezig waren met overleven en door die situatie of onkunde weinig tot geen besef hadden van de hechting. Mede hierdoor ben ik op zoek gegaan naar manieren om kinderen en hun ouders te kunnen helpen met hechtingsproblemen.

Omdat ik ook gemerkt heb dat een gesprek over hechting ouders vaak nerveus maakt of zelfs weerstand geeft, wil ik graag meer informatie geven over dit onderwerp zonder dat mensen zich ongemakkelijk voelen. Want vaak hoor ik de volgende reacties als ik het woord hechting laat vallen: “Oh, ik heb een prima band met mijn kind”, “Mijn kind is goed gehecht, hoor”, “ Hechting zit wel goed, mijn kind is misschien te gehecht aan mij”. Hechting heeft te maken met de basisveiligheid van het kind.

Gelukkig kind, gelukkige volwassene

Waarom is een veilige hechting zo belangrijk. Kort gezegd: Een veilig gehecht kind kan o.a. later in zijn of haar leven beter relaties met leeftijdgenoten en een partner aangaan en kan deze relaties beter onderhouden. (Kunnen zich beter inleven in een ander, wat een ander denkt, voelt of nodig heeft. Meer instaat om ruzies op te lossen, om te gaan met eigen boosheid) En volgens mij zit daar ook een groot deel van je GELUK. Gelukgevoel heeft voornamelijk te maken met hoe je je verhoudt tot andere mensen. Heb je vrienden, mensen om je heen die om je geven, waar je op terug kunt vallen en waar je leuke dingen mee kunt doen.

Het begint met een cirkel

Cirkel van veiligheid. Hechting.

Het normale proces van hechting kan het beste worden weergegeven door middel van een cirkel. Deze cirkel wordt ook wel ‘de cirkel van veiligheid’ genoemd. Het vertrekpunt van de cirkel is de veilige basis van waaruit het kind de omgeving kan gaan verkennen. Het kind wil graag door vertrouwde personen gesteund en gestimuleerd worden om op onderzoek (ook wel exploratie genoemd) uit te gaan. Naast dit ondersteunen van het kind, wordt ook van vertrouwde personen verwacht dat ze ondertussen op het kind letten, dat ze het kind helpen als dat nodig is en dat ze met het kind samen plezier beleven. Dit alles hoort bij: de veilige basis.

Wil je meer over dit onderwerp weten? Hou deze pagina dan in de gaten, binnenkort wordt er meer info gegeven. Je kunt natuurlijk ook contact met mij opnemen via de site: www.kinderkennis.nl

Naar aanleiding van afbeelding Bron: Handbook of Infant Mental Health. Cooper, Hoffman, Marvin en Powell (1999). Blz.451

 

Meer lezen:

Op de website van Theraplay Nederland is te zien wat deze methode kan bieden voor kinderen met hechtingsproblemen. Ook op deze site vind je meer informatie over hechting.

Op de website van het Nederlands Jeugd Instituut vind je ook meer informatie over hechting en hechtingsproblemen.

 

Wat vertelt een kindertekening?

KinderKennis

Je zult in eerste instantie denken dat kindertekeningen heel onschuldig zijn en dat je er verder niets uit kunt halen, maar dat is niet zo. Er zijn duidelijke fasen te onderscheiden bij het tekenen. Je kunt uit de tekeningen motorische en psychische ontwikkelingen halen. Denk bijvoorbeeld aan het wel of niet tussen de lijntjes kunnen kleuren (motorisch) of de emoties die kinderen in de tekeningen leggen. Kinderen uiten hun emoties beter met tekeningen of spel dan met woorden. Daarom gebruikt Praktijk KinderKennis ook de analyse van tekeningen in de behandeling. Tijdens de analyse onderscheiden we 3 dingen, namelijk: kleuren, lijnen en vormen en de bladspiegel. Kleuren staan voor emoties en gevoel. Rood wordt bijvoorbeeld vaak door kleuters gebruikt. Het staat voor een ongedwongen, vrije en natuurlijke reactie bij kleuters. Maar kan ook een uitdrukking van agressie zijn, dit kun je dan zien door de manier waarop de kleur gebruikt wordt in de tekening. Oranje wordt vaker door wat onzekere kinderen gebuikt. Door het ontbreken of gebruik van lijnen en vormen kan je meer de motorische en psychische ontwikkeling aflezen. Kan het kind bewust een lijn stoppen of een bepaalde vorm vormen. Het bladspiegel laat zien wat het kind aangeeft in verband met conflicten en verlangens. Het blad wordt daarbij in 9 delen opgesplitst en elke deel staat voor bepaalde eigenschappen. Naast de positie speelt ook de grootte van de tekening een rol. Hierin kun je inzicht krijgen in de positie van het kind in de wereld. Bij het analyseren van een tekening is het van belang dat je niet generaliseerd in je waarnemingen en een onderzoekende houding aanneemt. De waarnemingen uit de analyse kunnen bijvoorbeeld een bevestigende rol spelen bij andere waarnemingen uit het kinderleven.

Omdat het de week van de opvoeding is kun je een analyse winnen bij Praktijk KinderKennis. Stuur een mailtje naar info@kinderkennis.nl waarom jij graag een analyse van een kindertekening wilt winnen. Uit de inzendingen wordt een winnaar geselecteerd.

Bron foto: it-eye.nl

Week van de opvoeding

Maak kans op een kindertekening analyse!

Vandaag start de week van de opvoeding! Er worden allerlei activiteiten georganiseerd, ook bij jou in de buurt! Check www.weekvandeopvoeding.nl

De week van de opvoeding viert het eerste lustrum! Deze week worden er aan 5 thema’s aandacht gegeven. Onder het motto : “Geef me de vijf!”.

Het eerste thema is: Tijd voor feest! Want de week van de opvoeding bestaat 5 jaar.

Praktijk KinderKennis viert graag mee! Daarom kun je deze week, 5 t/m 9 oktober een kindertekening analyse winnen ter waarde van 50 euro! Stuur een mailtje naar: info@kinderkennis.nl met de reden waarom jij graag deze analyse wilt winnen. Uit de inzendingen wordt één winnaar geselecteerd.week van de opvoeding

Geen contact

oeps

Er is gebleken dat het contactformulier op deze site niet goed werkte. Mijn excuses hiervoor. De berichten die via het contactformulier verstuurd zijn, zijn niet bij de praktijk binnengekomen. Het probleem is nu verholpen. U kunt mij gelukkig weer via het contactformulier bereiken! Natuurlijk is de praktijk ook via de telefoon of via de mail bereikbaar.

0633135514 of nlanghout@kinderkennis.nl

Come and play in Bryant Park New York!

 

 

In New York, bij de Public Library bevindt zich Brayant park. Tussen de wolkenkrabbers van Fifth Avenue, Sixth Avenue, 40th Street en 42nd Street. Niemand verwacht het midden in Manhattan maar in het park worden gratis educatieve programma’s en entertainment geboden voor mensen van alle leeftijden.

1Het verbaasde ons dat op verschillende plekken activiteiten voor kinderen zijn ingericht. Zo is er een lees- en spelletjeshoek waar kinderen zelf boekjes kunnen lezen en voorgelezen kunnen worden. Er staat een spelkar vol spelletjes die kinderen kunnen pakken en aan een tafeltje kunnen gaan spelen. En er wordt volop gebruik van gemaakt! Je ziet hier kinderen met elkaar lezen, ouders en grootouders met hun kinderen spelletjes doen.6

4

Zoiets kan Praktijk KinderKennis natuurlijk alleen maar toejuichen! Wat een mooie uitnodiging voor kinderen! Aan de andere kant van het park bij de hoofdingang van de New York Public Library onder toezicht van de 2 beroemde leeuwen Patience en Fortitude vind je de art cart. Daar zijn blauwe tafeltjes die speciaal voor kinderen zijn gereserveerd om creatief bezig te zijn.

Hier spraken we één van de vrijwilligers mevrouw Williams die haar weg wel weet in New York. Ze krijgt van Broadway materialen die over zijn om te gebruiken voor de Art Cart. Veertjes, stofjes, glitters en nog veel meer. Mevrouw Williams vertelde dat al deze activiteiten worden begeleid door vrijwilligers, vaak oorlogsveteranen.

In New York weten ze hoe belan5grijk spelen is. Spel als therapie, spel als ontmoeting, spel als middel van contact. Ik kon het niet laten om zelf ook even mee te doen! Wat geweldig hoe kinderen en hun ouders hier uitgenodigd worden om samen tot spel te komen! Spel is de taal van iedereen.

http://www.bryantpark.org/things-to-do/games.html

http://www.bryantpark.org/things-to-do/artcart.html

http://blog.bryantpark.org/2015/04/playing-card-games-strengthens-family.html

 

 

 

 

Het belang van spelen. Heb jij een speelskarakter?

Kinderen spelen, dieren spelen en volwassenen spelen ook… toch?

Spelen is ontspanning, gezellig, leuk en het gaat om plezier hebben.  Spelen lijkt niets bijzonders maar wist je dat het heel erg belangrijk is? De drang naar spelen is zo groot dat het zelfs wedijvert met één de basisbehoeften van het leven. Het is goed voor de motorische ontwikkeling maar ook kan je met speelgedrag je sociale positie bepalen; Spelen is nuttig. Met spelen leer je voor later en leer je  onder andere sociaal gedrag,  je leert omgaan met stress en zelfs academisch succes wordt gerelateerd aan speelsheid. Om als volwassenen goed te kunnen functioneren moet je als kind veel gespeeld hebben. Door spelen ontwikkelt een kind zich fysiek, motorisch, leert in de omgang met anderen, intellectueel, oplossingsvermogen, omgaan met emoties. Depressieve kinderen spelen anders. Als je merkt dat je kind niet goed kan spelen, kun je in gesprek gaan met school en kun je, als je hier vragen over hebt, contact opnemen met Praktijk KinderKennis.

Spelen is dus een serieuze zaak. Het brein heeft spel nodig! Het is cruciaal! De conclusie is: Mens durf te spelen!

Wil je meer weten over spelen? Kijk dan naar de aflevering van ‘de kennis van nu’ over dit onderwerp en wil je weten welk niveau van speelsheid jij hebt? Ga dan naar De kennis van nu .

Bron: NPO Wetenschap, de kennis van nu.

Geen ruimte voor gymles.

 

Veel scholen hebben geen ruimte voor gymles.

Gelukkig is er steeds meer aandacht voor een gezonde levensstijl in het gezin. Echter schijnt het niet altijd even makkelijk te zijn om voor voldoende beweging te zorgen. Ook op middelbare scholen is er niet altijd ruimte voor de gymles. Op bijna de helft van de middelbare scholen is er een tekort aan faciliteiten voor het geven van gymlessen volgens een steekproef van het Mulier instituut in het artikel van Nu.nl.

Beweging heeft tal van positieve effecten op het leerproces. Zo ook volgens Margreet Christians. Zij geeft ook mooi aan dat het voor kinder(lichamen) helemaal niet vanzelfsprekend is dat je stil zit. Kinderen willen nou eenmaal graag bewegen, of liever gezegd moeten bewegen. Daarbij denk je natuurlijk al snel aan de jongens omdat zij meer testosteron in hun lichaam hebben en daardoor nog meer behoefte hebben aan beweging dan meisjes. Sluit dit feit dan aan bij de verbale instructies die in de klas gegeven worden? Uit meerdere onderzoeken komt naar voren dat je makkelijker leert en beter, langer onthoudt als je beweegt tijdens het leren. Beweging zorgt kortweg voor meer uitdagende leeromgeving en zorgt voor een hogere betrokkenheid en leerresultaat en daarbij het aspect dat spel en sport vaak samen gedaan wordt komt dit de sfeer op school ten goede.

De Rijksuniversiteit Groningen en het VU Medisch Centrum in Amsterdam hebben onderzoek gedaan naar de lange termijneffecten van beweging. Sportende kinderen hebben meer succes op de basisschool dan hun niet bewegende klasgenootjes. Ze gaan vaker over en scoren hoger op de CITO-rekenscore. Lichaamsbeweging zorgt voor beter leerprestaties en ook fysieke ontwikkeling en zelfontplooiing (zelfvertrouwen).

Beweging heeft dus meerdere positieve effecten die je terug kunt zien in het gezin, school en daarbuiten. Beweging is goed, beweging is leren. Wilt u hier mee van weten of wat u thuis kunt doen met uw kind bijvoorbeeld tijdens het maken van huiswerk? Neem contact met ons op en wij kunnen uw advies geven.

Atelier Pro, Leiden
Atelier Pro, Leiden

 

 

Pas op, kijk uit!

 

 Gevaren voor kinderen in en om het huis.

Er gebeuren veel ongelukken met kinderen. Denk aan val-incidenten, vergiftiging, verstikking enzovoort. Daarom zijn wij van mening dat het altijd goed is om hier aandacht op te vestigen. Kijk via deze link naar de Gevaren voor kinderen in en om het huis tijdens een uitzending van Koffietijd. ” Fieke Slee en Marielle Vehmeijer hebben samen een geneeskunde studie gevolgd. Zij kwamen erachter dat er veel ongevallen plaatsvinden in en om het huis en wilden erachter komen waardoor dit wordt veroorzaakt. Samen hebben ze hierover een boek geschreven; Pas op, kijk uit! Een boek ter preventie van kinderongevallen.”

Een gewaarschuwd ouder telt voor twee.

Fieke Slee en Marielle Vehmeijer bij Koffietijd.
Fieke Slee en Marielle Vehmeijer bij Koffietijd.