Meer plezier in het opvoeden door je band met je kind te versterken

De cirkel van veiligheid, basis van geluk.

 

Regelmatig komt in nieuwsitems het onderwerp hechting voorbij. Dat is niet voor niets. Hechting is zo ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Ik denk echt dat het de basis vormt voor een gelukkige toekomst. Het onderwerp heeft mij altijd geïnteresseerd en ik heb er tijdens mijn studies extra aandacht voor gehad door extra colleges te volgen. Ook na mijn studies bleef het voor mij een onderwerp dat steeds weer op mijn pad kwam. Door mijn werk zag ik situaties waar moeders bezig waren met overleven en door die situatie of onkunde weinig tot geen besef hadden van de hechting. Mede hierdoor ben ik op zoek gegaan naar manieren om kinderen en hun ouders te kunnen helpen met hechtingsproblemen.

Omdat ik ook gemerkt heb dat een gesprek over hechting ouders vaak nerveus maakt of zelfs weerstand geeft, wil ik graag meer informatie geven over dit onderwerp zonder dat mensen zich ongemakkelijk voelen. Want vaak hoor ik de volgende reacties als ik het woord hechting laat vallen: “Oh, ik heb een prima band met mijn kind”, “Mijn kind is goed gehecht, hoor”, “ Hechting zit wel goed, mijn kind is misschien te gehecht aan mij”. Hechting heeft te maken met de basisveiligheid van het kind.

Gelukkig kind, gelukkige volwassene

Waarom is een veilige hechting zo belangrijk. Kort gezegd: Een veilig gehecht kind kan o.a. later in zijn of haar leven beter relaties met leeftijdgenoten en een partner aangaan en kan deze relaties beter onderhouden. (Kunnen zich beter inleven in een ander, wat een ander denkt, voelt of nodig heeft. Meer instaat om ruzies op te lossen, om te gaan met eigen boosheid) En volgens mij zit daar ook een groot deel van je GELUK. Gelukgevoel heeft voornamelijk te maken met hoe je je verhoudt tot andere mensen. Heb je vrienden, mensen om je heen die om je geven, waar je op terug kunt vallen en waar je leuke dingen mee kunt doen.

Het begint met een cirkel

Cirkel van veiligheid. Hechting.

Het normale proces van hechting kan het beste worden weergegeven door middel van een cirkel. Deze cirkel wordt ook wel ‘de cirkel van veiligheid’ genoemd. Het vertrekpunt van de cirkel is de veilige basis van waaruit het kind de omgeving kan gaan verkennen. Het kind wil graag door vertrouwde personen gesteund en gestimuleerd worden om op onderzoek (ook wel exploratie genoemd) uit te gaan. Naast dit ondersteunen van het kind, wordt ook van vertrouwde personen verwacht dat ze ondertussen op het kind letten, dat ze het kind helpen als dat nodig is en dat ze met het kind samen plezier beleven. Dit alles hoort bij: de veilige basis.

Wil je meer over dit onderwerp weten? Hou deze pagina dan in de gaten, binnenkort wordt er meer info gegeven. Je kunt natuurlijk ook contact met mij opnemen via de site: www.kinderkennis.nl

Naar aanleiding van afbeelding Bron: Handbook of Infant Mental Health. Cooper, Hoffman, Marvin en Powell (1999). Blz.451

 

Meer lezen:

Op de website van Theraplay Nederland is te zien wat deze methode kan bieden voor kinderen met hechtingsproblemen. Ook op deze site vind je meer informatie over hechting.

Op de website van het Nederlands Jeugd Instituut vind je ook meer informatie over hechting en hechtingsproblemen.