Meer plezier in het opvoeden door je band met je kind te versterken

Uncategorized

Pas op, kijk uit!

 

 Gevaren voor kinderen in en om het huis.

Er gebeuren veel ongelukken met kinderen. Denk aan val-incidenten, vergiftiging, verstikking enzovoort. Daarom zijn wij van mening dat het altijd goed is om hier aandacht op te vestigen. Kijk via deze link naar de Gevaren voor kinderen in en om het huis tijdens een uitzending van Koffietijd. ” Fieke Slee en Marielle Vehmeijer hebben samen een geneeskunde studie gevolgd. Zij kwamen erachter dat er veel ongevallen plaatsvinden in en om het huis en wilden erachter komen waardoor dit wordt veroorzaakt. Samen hebben ze hierover een boek geschreven; Pas op, kijk uit! Een boek ter preventie van kinderongevallen.”

Een gewaarschuwd ouder telt voor twee.

Fieke Slee en Marielle Vehmeijer bij Koffietijd.
Fieke Slee en Marielle Vehmeijer bij Koffietijd.

 

 

admin

Als Pedagoog (afstudeerrichting jonge kind en jeugd, RuG) ben ik aangesloten bij de NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen) Tijdens mijn ambulante werk in de gezinsbegeleiding, intramuraal en als orthopedagoog bij een woonvorm voor mensen met autisme, kwam ik in aanraking met zeer uiteenlopende problematiek waarbij ik hulp en advies geboden heb. In die tijd heb ik ervaring opgedaan met opvoedingsondersteuning, autisme, hechtingsstoornissen en “multiproblem gezinnen”.
Ik probeer dan ook altijd tijdens mijn werk aan te sluiten bij de ouders/leerkrachten en hun zo te adviseren dat zij zelf weer verder kunnen.