Meer plezier in het opvoeden door je band met je kind te versterken

Het belang van spelen. Heb jij een speelskarakter?

Kinderen spelen, dieren spelen en volwassenen spelen ook… toch?

Spelen is ontspanning, gezellig, leuk en het gaat om plezier hebben.  Spelen lijkt niets bijzonders maar wist je dat het heel erg belangrijk is? De drang naar spelen is zo groot dat het zelfs wedijvert met één de basisbehoeften van het leven. Het is goed voor de motorische ontwikkeling maar ook kan je met speelgedrag je sociale positie bepalen; Spelen is nuttig. Met spelen leer je voor later en leer je  onder andere sociaal gedrag,  je leert omgaan met stress en zelfs academisch succes wordt gerelateerd aan speelsheid. Om als volwassenen goed te kunnen functioneren moet je als kind veel gespeeld hebben. Door spelen ontwikkelt een kind zich fysiek, motorisch, leert in de omgang met anderen, intellectueel, oplossingsvermogen, omgaan met emoties. Depressieve kinderen spelen anders. Als je merkt dat je kind niet goed kan spelen, kun je in gesprek gaan met school en kun je, als je hier vragen over hebt, contact opnemen met Praktijk KinderKennis.

Spelen is dus een serieuze zaak. Het brein heeft spel nodig! Het is cruciaal! De conclusie is: Mens durf te spelen!

Wil je meer weten over spelen? Kijk dan naar de aflevering van ‘de kennis van nu’ over dit onderwerp en wil je weten welk niveau van speelsheid jij hebt? Ga dan naar De kennis van nu .

Bron: NPO Wetenschap, de kennis van nu.