Meer plezier in het opvoeden door je band met je kind te versterken

Uncategorized

Wat vertelt een kindertekening?

KinderKennis

Je zult in eerste instantie denken dat kindertekeningen heel onschuldig zijn en dat je er verder niets uit kunt halen, maar dat is niet zo. Er zijn duidelijke fasen te onderscheiden bij het tekenen. Je kunt uit de tekeningen motorische en psychische ontwikkelingen halen. Denk bijvoorbeeld aan het wel of niet tussen de lijntjes kunnen kleuren (motorisch) of de emoties die kinderen in de tekeningen leggen. Kinderen uiten hun emoties beter met tekeningen of spel dan met woorden. Daarom gebruikt Praktijk KinderKennis ook de analyse van tekeningen in de behandeling. Tijdens de analyse onderscheiden we 3 dingen, namelijk: kleuren, lijnen en vormen en de bladspiegel. Kleuren staan voor emoties en gevoel. Rood wordt bijvoorbeeld vaak door kleuters gebruikt. Het staat voor een ongedwongen, vrije en natuurlijke reactie bij kleuters. Maar kan ook een uitdrukking van agressie zijn, dit kun je dan zien door de manier waarop de kleur gebruikt wordt in de tekening. Oranje wordt vaker door wat onzekere kinderen gebuikt. Door het ontbreken of gebruik van lijnen en vormen kan je meer de motorische en psychische ontwikkeling aflezen. Kan het kind bewust een lijn stoppen of een bepaalde vorm vormen. Het bladspiegel laat zien wat het kind aangeeft in verband met conflicten en verlangens. Het blad wordt daarbij in 9 delen opgesplitst en elke deel staat voor bepaalde eigenschappen. Naast de positie speelt ook de grootte van de tekening een rol. Hierin kun je inzicht krijgen in de positie van het kind in de wereld. Bij het analyseren van een tekening is het van belang dat je niet generaliseerd in je waarnemingen en een onderzoekende houding aanneemt. De waarnemingen uit de analyse kunnen bijvoorbeeld een bevestigende rol spelen bij andere waarnemingen uit het kinderleven.

Omdat het de week van de opvoeding is kun je een analyse winnen bij Praktijk KinderKennis. Stuur een mailtje naar info@kinderkennis.nl waarom jij graag een analyse van een kindertekening wilt winnen. Uit de inzendingen wordt een winnaar geselecteerd.

Bron foto: it-eye.nl

admin

Als Pedagoog (afstudeerrichting jonge kind en jeugd, RuG) ben ik aangesloten bij de NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen) Tijdens mijn ambulante werk in de gezinsbegeleiding, intramuraal en als orthopedagoog bij een woonvorm voor mensen met autisme, kwam ik in aanraking met zeer uiteenlopende problematiek waarbij ik hulp en advies geboden heb. In die tijd heb ik ervaring opgedaan met opvoedingsondersteuning, autisme, hechtingsstoornissen en “multiproblem gezinnen”.
Ik probeer dan ook altijd tijdens mijn werk aan te sluiten bij de ouders/leerkrachten en hun zo te adviseren dat zij zelf weer verder kunnen.