Meer plezier in het opvoeden door je band met je kind te versterken

Hi, ik ben Nienke Plante MSc. Ik werk als pedagoog en richt mijn werkzaamheden sinds 2008 binnen de GGZ op de opvoeding van jonge kinderen binnen gezinnen. Mijn doel is om zoveel mogelijk ouders met jonge kinderen te helpen om op te voeden én kinderen op te laten groeien in verbinding.

In 2015 startte ik mijn eigen praktijk met focus op een hechtingsgerichte opvoeding in het gezin. Hierbij staat de verbinding tussen ouder en kind in de opvoeding centraal. Dit kenmerkt zich o.a. door onvoorwaardelijke liefde in de ouder-kind relatie, je kind liefdevol begrenzen waar nodig en verbindende communicatie.

Ik geloof dat een veilige gehechtheid de veerkracht van je kind vergroot en de kans maximaliseert dat het kind zichzelf kan/durft te zijn. Helpt het je kind om relaties aan te gaan en te onderhouden in het leven. Want de verbinding met je moeder is de blauwdruk voor alle verbindingen die je in je leven aangaat. Daarom durf ik stellig te zeggen dat het verstevigen van de veilige band tussen ouder en kind de basis van geluk is.

Ik gebruik verschillende manieren o.a. spel, muziek en beweging om de hechting en verbinding tussen ouder en kind te versterken. Spelend contact maken is een natuurlijke manier van contact maken met kinderen waarbij spel de taal is van het kind.

Sinds 2016 ben ik moeder geworden van onze dochter Maila  en in 2018 van onze zoon Nolan. En sindsdien besef ik mij nog meer hoeveel impact je als ouder hebt in de eerste 7 jaar. Je hebt invloed op de binnenwereld van je kind. Dat houdt in dat je invloed hebt hoe je kind zichzelf ziet en hoe het de wereld en anderen bekijkt.

Kinderen maken het normale in het leven bijzonder en zorgen ook voor de nodige uitdagingen. Elke keer merk ik dat een goede verbinding en een veilige basis belangrijk zijn om deze uitdagingen op een goede manier aan te kunnen gaan. Maar door alle ballen die je als moeder hoog wilt houden is het niet altijd makkelijk. En daarom help ik je graag met mijn jaren lange ervaring in de jeugdhulp en de nodige eigen ervaringen om je kind op te laten groeien in verbinding met jou.

Want als je met elkaar verbonden bent kan iedereen in het gezin floreren. En heb je meer plezier en minder gedoe.

-More fun less shizzle- in het ouderschap!