Meer plezier in het opvoeden door je band met je kind te versterken

Geen ruimte voor gymles.

 

Veel scholen hebben geen ruimte voor gymles.

Gelukkig is er steeds meer aandacht voor een gezonde levensstijl in het gezin. Echter schijnt het niet altijd even makkelijk te zijn om voor voldoende beweging te zorgen. Ook op middelbare scholen is er niet altijd ruimte voor de gymles. Op bijna de helft van de middelbare scholen is er een tekort aan faciliteiten voor het geven van gymlessen volgens een steekproef van het Mulier instituut in het artikel van Nu.nl.

Beweging heeft tal van positieve effecten op het leerproces. Zo ook volgens Margreet Christians. Zij geeft ook mooi aan dat het voor kinder(lichamen) helemaal niet vanzelfsprekend is dat je stil zit. Kinderen willen nou eenmaal graag bewegen, of liever gezegd moeten bewegen. Daarbij denk je natuurlijk al snel aan de jongens omdat zij meer testosteron in hun lichaam hebben en daardoor nog meer behoefte hebben aan beweging dan meisjes. Sluit dit feit dan aan bij de verbale instructies die in de klas gegeven worden? Uit meerdere onderzoeken komt naar voren dat je makkelijker leert en beter, langer onthoudt als je beweegt tijdens het leren. Beweging zorgt kortweg voor meer uitdagende leeromgeving en zorgt voor een hogere betrokkenheid en leerresultaat en daarbij het aspect dat spel en sport vaak samen gedaan wordt komt dit de sfeer op school ten goede.

De Rijksuniversiteit Groningen en het VU Medisch Centrum in Amsterdam hebben onderzoek gedaan naar de lange termijneffecten van beweging. Sportende kinderen hebben meer succes op de basisschool dan hun niet bewegende klasgenootjes. Ze gaan vaker over en scoren hoger op de CITO-rekenscore. Lichaamsbeweging zorgt voor beter leerprestaties en ook fysieke ontwikkeling en zelfontplooiing (zelfvertrouwen).

Beweging heeft dus meerdere positieve effecten die je terug kunt zien in het gezin, school en daarbuiten. Beweging is goed, beweging is leren. Wilt u hier mee van weten of wat u thuis kunt doen met uw kind bijvoorbeeld tijdens het maken van huiswerk? Neem contact met ons op en wij kunnen uw advies geven.

Atelier Pro, Leiden
Atelier Pro, Leiden

 

 

Pas op, kijk uit!

 

 Gevaren voor kinderen in en om het huis.

Er gebeuren veel ongelukken met kinderen. Denk aan val-incidenten, vergiftiging, verstikking enzovoort. Daarom zijn wij van mening dat het altijd goed is om hier aandacht op te vestigen. Kijk via deze link naar de Gevaren voor kinderen in en om het huis tijdens een uitzending van Koffietijd. ” Fieke Slee en Marielle Vehmeijer hebben samen een geneeskunde studie gevolgd. Zij kwamen erachter dat er veel ongevallen plaatsvinden in en om het huis en wilden erachter komen waardoor dit wordt veroorzaakt. Samen hebben ze hierover een boek geschreven; Pas op, kijk uit! Een boek ter preventie van kinderongevallen.”

Een gewaarschuwd ouder telt voor twee.

Fieke Slee en Marielle Vehmeijer bij Koffietijd.
Fieke Slee en Marielle Vehmeijer bij Koffietijd.