Wat is gehechtheid?

Hechting is de duurzame affectieve band tussen een kind en zijn verzorger. Veilig gehechte kinderen zullen tijdens stress momenten; vermoeidheid, angst en spanning naar de verzorger toetrekken. In onbekende situaties zijn de ouders/verzorgers de uitvalbasis waarvandaan het veilig gehechte kind de omgeving verkent. Onveilig gehechte kinderen kunnen zich aan de ouder vastklampen, of ze gedragen zich juist heel onverschillig en zelfstandig, ongeacht of de situatie stressvol is of niet. Alle kinderen hebben een gehechtheidsrelatie met hun opvoeders. Als een kind deze veilige basis mist, zal het stress ervaren en vervolgens problemen ondervinden bij het leren van nieuw gewenst gedrag en het aangaan van relaties met anderen. Onveilig gehechte kinderen krijgen veel vaker te kampen met leer- of relatieproblemen, zijn lastig aanspreekbaar, en ontwikkelen een laag gevoel voor eigenwaarde.

Theraplay®

De gehechtheid wordt gevormd tijdens de vroegste maanden, wanneer de rechterhersenhelft in ontwikkeling is en domineert. Elementen uit de methode Theraplay® worden in Praktijk KinderKennis gebruikt omdat uit onderzoek blijkt dat er een ‘repair’ fase mogelijk is. De verbinden die in de hersenen verdwenen zijn doordat er geen basisveiligheid was kunnen door behandeling die aansluit op deze fase weer gelegd worden. De ‘simpele’ spelletjes die gebruikt worden in deze methodiek sluiten juist aan bij de pre-verbale fase waarin in de eerste maanden de rechterhersenhelft dominant is. Daarom kan deze behandeling ingezet worden bij zeer jonge kinderen omdat er veel gebruik gemaakt wordt van non-verbale communicatie. De spelletjes zijn niet leeftijdsadequaat maar van het niveau van een jonger kind omdat door non-verbaal, face-to-face, aanraking, oogcontact en ritme stimulatie wordt gegeven aan de rechterhersenhelft.

Theraplay® is een wetenschappelijk getoetste methodiek, toegepast in negenentwintig landen en sinds 2010 in Nederland gebruikt. Deze methode is er niet op gericht het kind inzicht te geven in zijn ongelukkige vroege ervaringen maar richt zich op positieve ervaringen in het contact op dit moment.

Ouders zijn vaak al te zeer bereid de schuld op zich te nemen. Ouders moeten geholpen worden om in teIMG_6722 zien dat de problemen te ingewikkeld zijn om ze aan één factor toe te schrijven. De Praktijk heeft begrip voor wat het kind heeft meegemaakt en begrijpt ook dat het voor de ouders soms onmogelijk was om aan de behoeften van hun kind tegemoet te komen. Samen werken eraan om het kind te helpen zich verder te ontwikkelen. De spelletjes die in de Praktijk gedaan worden kunt u thuis ook toepassen waardoor op een speelse manier ‘gewerkt’ wordt aan de basisveiligheid.

Wilt u meer weten over hechting en theraplay®? Neem dan contact op via het contactformulier.

 

NB: Praktijk KinderKennis gebruikt elementen van Theraplay.