De methodes die gebruikt worden in Praktijk KinderKennis zijn effectieve behandelingen voor kinderen van alle leeftijden en hun ouders. Ze worden ingezet bij kinderen met sociale en emotionele problemen en bij ontwikkelings- en gedragsproblemen, zoals:

 Internaliserend, naar binnen gericht gedrag:

 • Teruggetrokkenheid
 • Neerslachtigheid
 • Angst
 • Verveling

Externaliserend, naar buiten gericht gedrag:

 • Contact- en hechtingsproblemen
 • Boosheid
 • Oppositioneel gedrag

Contactproblemen:

 • Hechtingsproblemen
 • Ontwikkelingsstoornissen
 • Autismespectrumstoornissen
 • Lichamelijke problematiek

Ouders kunnen bij ons terecht als ze zich zorgen maken om hun kind. Wij bieden hulp aan gezinnen waarbij de opvoeding niet lekker loopt en/ of waarbij de ouders te maken krijgen met opvoedingsvragen en –problemen die zij als belastend ervaren. Opvoedingsmoeilijkheden gaan vaak gepaard met fasespecifieke gedragsproblemen bij kinderen. Belangrijke drijfveren om hulp te zoeken zijn de mate van opvoedstress die u ervaart en de zorgen die u zich maakt over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind. Het kan ook zijn dat u als ouder onvoldoende steun ervaart uit uw eigen omgeving of dat er grote veranderingen spelen in het leven van het kind waardoor het kind ander gedrag laat zien.

Praktijk KinderKennis biedt hulp speciaal aan:

Kinderen en gezinnen die te maken hebben met een verstoorde basisveiligheid door:

 • Scheiding
 • Adoptie
 • Pleegzorg
 • Ziekte
 • Verlies
 • Ziekenhuisopname

Ook voor kinderen die willen leren:

 • problemen op een adequate manier op te lossen.
 • hun emoties te herkennen en hoe hier het beste mee om te gaan.

U kunt met ons in contact komen via het contactformulier op deze pagina. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om kort uw vraag of probleem te bespreken en kunnen daarbij aangeven of wij wat voor u kunnen betekenen.