Ik krijg geen goed contact met mijn kind

Mijn kind went zich van mij af

Mijn kind vindt contact maken moeilijk

Mijn kind is erg druk

Mijn kind is angstig

 

Tijdens deze training wordt er van de ouders verwacht dat ze actief betrokken zijn bij de training/therapie. Er is extra aandacht voor contactproblemen. Op spelenderwijze wordt er met het kind en de ouder contact gemaakt. Door middel van spel wordt de band tussen kind en ouder verstevigd. In de praktijk gebruiken wij elementen van de methode Theraplay. Door op het juiste niveau aan te bieden van bepaalde spelletjes wordt de rechterhersenhelft gestimuleerd. Hierin wordt de verbindingen gelegd voor de hechting, de band. Door de spelletjes die in deze training gedaan worden er nieuwe verbindingen gemaakt. Deze zijn uitermate waardevol en belangrijk om contact te maken met anderen.

Kinderen met problemen in de hechting, ADHD, autisme en angstige kinderen hebben baadt bij deze vorm van training/therapie.

De training is zo ingericht dat de ouders leren om deze methode ook thuis toe te passen. Zodat ook nadat de training afgelopen is het kind en de ouder samen kunnen spelen en contact kunnen maken.

Na de trainging kunt u zeggen:

Ik heb op een prettige manier contact met mijn kind

Ik weet hoe ik de spelletjes thuis samen met mijn kind kan doen

Mijn kind vindt het leuk om met mij deze spelletjes te doen

Mijn kind heeft meer zelfvertrouwen

Ik weet hoe ik op een goede manier grenzen kan aangeven bij mijn kind

 

Wilt u meer weten over training ouder & kind? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.