Mijn kind huilt veel

Mijn kind voelt zich niet prettig

Mijn kind heeft veel meegemaakt

Mijn kind heeft moeite met onze scheiding

Training kind wordt aangeboden door praktijk KinderKennis en is voor ieder kind geschikt om vaardigheden, zelfvertrouwen en ontwikkeling weer op gang te helpen. Samen met de ouder en het kind wordt gekeken naar de juiste behandelwijze. Het is belangrijk dat het kind zich prettig  en de ouder zich begrepen voelt in de praktijk. Bij de kennismaking wordt de informatielijst die u bij het maken van de afspraak opgestuurd heeft gekregen besproken. De pedagoog heeft aandacht voor de interesses van het kind en zal deze interesses verweven in de training.

In deze training zijn er individuele sessie met therapeut en kind die vorm gegeven kunnen worden met spelbegeleiding waarbij het kind kiest waar het mee wil spelen om de gebeurtenissen en emoties te verwerken. De therapeut heeft hierin een volgende houding en zorgt voor de juiste interventies op het juiste moment.

Het kind ontwikkelt zich door spel. Door onder begeleiding te spelen leert het kind spelenderwijs zijn mogelijkheden en spelvaardigheden te vergroten of verdiepen. Deze training is een plezierige manier om het kind verder te helpen in zijn ontwikkeling. Met spelen worden er nieuwe dingen ontdekt en onderzocht. In spel leren kinderen het vormen van de eigen persoonlijkheid, zelfvertrouwen en omgang met je omgeving. Als het spelen vanzelf niet goed (meer) lukt kan de pedagoog met spelbegeleiding het spel stimuleren zodat het kind zich kan ontwikkelen. Nieuwe vaardigheden leren en oefenen, nieuwe ervaring opdoen en nieuwe rollen aanleren. (sociaal- en emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling).

 

Uw kind weet om te gaan met boosheid

Uw kind heeft meer zelfvertrouwen

Uw kind kan beter omgaan met leeftijdsgenootjes

Uw kind kan zich beter bewegen

Neem contact op voor meer informatie.