Praktijk KinderKennis biedt hulp aan kinderen en gezinnen.  U kunt snel bij de praktijk terecht zonder verwijzing. Ik lever pedagogisch advies op maat. Ik kijk naar de specifieke opvoedingssituatie en de vraag, of het probleem van het gezin is het uitgangspunt. Dit vertaal ik in de trainingen voor kinderen en ouders en de coaching aan huis. Ik bied spelbegeleiding en therapie (theraplay) aan huis rondom Apeldoorn, Deventer, Lochem en Zutphen. Het aanbod:

Tijdens Training Kind wordt er aandacht besteed aan sociaal emotionele problemen, ontwikkelings– en gedragsproblemen. Deze training vindt plaats bij het kind thuis of op school en spelbegeleiding is een onderdeel van de training/therapie.

Tijdens Training Ouder & Kind wordt er extra aandacht besteed aan contactproblemen. Hierbij worden elementen van de methode Theraplay gebruikt die de band tussen kind en ouder/verzorger verstevigt. Deze training zal bij u thuis plaatsvinden.

De VIP-coaching aan huis richt zich op de opvoedingsvaardigheden van de ouder en de opvoedingssituatie. Persoonlijke aandacht, Opvoed-valkuilen, Video Interactie training en beproefde observatiemethode zorgen voor een oplossingsgerichte coaching op maat.

Bij de afzonderlijke trainingen wordt gebruik gemaakt van een observatiemethode die de interactie tussen ouder-kind gestructureerd in kaart brengt. Dit wordt ondersteund door video-opname.

In de praktijk worden verschillende methoden toegepast die speels, fysiek, ritmisch en creatief van aard zijn.

Wij bieden training en therapie aan (Ik neem mijn roze spelkoffer mee):

  • Aan huis
  • Op locatie (rondom Apeldoorn, Deventer, Lochem en Zutphen)

Wij bieden advisering en coaching aan via:

  • Huisbezoek
  • Online consult

Wat wij doen:

  • Ik help kinderen op een leuke, creatieve, fysieke en speelse manier zich te uitten en contact te maken.
  • Ik verstevig het contact tussen ouder en kind door middel van spel.
  • Ik geef aandacht en ik train kinderen o.a. om hen te helpen met de problemen waar ze tegen aanlopen, thuis, op school of daarbuiten.
  • Ik leer kinderen om weerbaarder te zijn, zichzelf, hun meerstemmigheid en emoties beter te leren begrijpen, wetend hoe ze met specifieke situaties om moeten gaan.
  • Een ander doel is het zelfregulerend vermogen van ouders bevorderen en voorkomen dat ze afhankelijk worden van hulpverleners.
  • Mijn doel is dat ouders weer als opvoeders autonoom kunnen functioneren en waarbij ze nieuwe opvoedingssituaties met vertrouwen tegemoet durven treden.

Beroepsvereniging:IMG_6724

Het advies en de interventie wordt op een methodische wijze uitgevoerd door een professioneel pedagogisch geschoolde beroepskracht. Er wordt gewerkt via de beroepscode van het NVO. Praktijk KinderKennis is aangesloten bij NVO Nederlandse Vereniging voor pedagogen en Onderwijskundigen. Lidnummer: 17894