Praktijk KinderKennis biedt hulp aan kinderen en gezinnen.  U kunt snel bij ons terecht zonder verwijzing. De praktijk is gevestigd in Gorssel en daar gaat het om individuele contacten met het kind en de ouders. Wij leveren pedagogisch advies op maat. We kijken naar de specifieke opvoedingssituatie en de vraag of het probleem van het gezin is het uitgangspunt. Dit vertalen we in de trainingen voor kinderen en ouders en de coaching aan huis. We bieden spelbegeleiding en therapie rondom Apeldoorn, Deventer, Lochem en Zutphen. Het aanbod:

Tijdens Training Kind wordt er aandacht besteed aan sociaal emotionele problemen, ontwikkelings– en gedragsproblemen. Deze training vindt plaats in de spelkamer van de praktijk en spelbegeleiding is een onderdeel van de training/therapie.

Tijdens Training Ouder & Kind wordt er extra aandacht besteed aan contactproblemen. Hierbij worden elementen van de methode Theraplay gebruikt die de band tussen kind en ouder/verzorger verstevigt. Deze training kan zowel in de praktijk als bij u thuis plaatsvinden.

De VIP-coaching aan huis richt zich op de opvoedingsvaardigheden van de ouder en de opvoedingssituatie. Persoonlijke aandacht, Opvoed-valkuilen, Video Interactie training en beproefde observatiemethode zorgen voor een oplossingsgerichte coaching op maat.

Bij de afzonderlijke trainingen wordt gebruik gemaakt van een observatiemethode die de interactie tussen ouder-kind gestructureerd in kaart brengt. Dit wordt ondersteund door video-opname.

In de praktijk worden verschillende methoden toegepast die speels, fysiek, ritmisch en creatief van aard zijn.

Wij bieden training en therapie aan:

 • In de praktijk
 • Thuis
 • Op locatie (rondom Apeldoorn, Deventer, Lochem en Zutphen)

Wij bieden advisering en coaching aan via:

 • Huisbezoek
 • Online consult

Wat wij doen:

 • We helpen kinderen op een leuke, creatieve, fysieke en speelse manier zich te uitten en contact te maken.
 • We verstevigen het contact tussen ouder en kind door middel van spel.
 • Wij geven aandacht en we trainen kinderen o.a. om hen te helpen met de problemen waar ze tegen aanlopen, thuis, op school of daarbuiten.
 • Wij leren kinderen om weerbaarder te zijn, zichzelf, hun meerstemmigheid en emoties beter te leren begrijpen, wetend hoe ze met specifieke situaties om moeten gaan.
 • Een ander doel is het zelfregulerend vermogen van ouders bevorderen en voorkomen dat ze afhankelijk worden van hulpverleners.
 • Ons doel is dat ouders weer als opvoeders autonoom kunnen functioneren en waarbij ze nieuwe opvoedingssituaties met vertrouwen tegemoet durven treden.

Beroepsvereniging:IMG_6724

Onze advisering en interventie wordt op een methodische wijze uitgevoerd door een professioneel pedagogisch geschoolde beroepskracht. Wij werken via de beroepscode van het NVO. Praktijk KinderKennis is aangesloten bij NVO Nederlandse Vereniging voor pedagogen en Onderwijskundigen. Lidnummer: 17894